Maria-koti osaksi Koskenrinteen Koteja

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry ja Maria-kodin kannatusyhdistys ry ovat tehneet liiketoimintakaupan, jossa Lankilassa sijaitsevan Maria-kodin palveluliiketoiminta siirtyy Koskenrinteelle. Käytännössä Maria-kodista tulee yksi Koskenrinteen kodeista.  Sekä Koskenrinne että Maria-koti ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa Kotkan alueella. Vanhusalalla toimivat poikkeuksellisen suuret muutosvoimat kypsyttivät yhdistymisajatuksen toteuttamisen asteelle.

Molemmat toimijat ovat löytäneet useita positiivia vaikutuksia yhdistymisestä:

  • edistää 3. sektorin yhtenäistä kehittämistä ja ylläpitää 3. sektorin tarjoamaa palvelua osana kotkalaista palvelutuotantoa
  • vahva ja monipuolinen yhteistyökumppanuus Kymsoten kanssa
  • valinnan selkeys ja toiminnan yhtenäisyys asiakasnäkökulmasta
  • paikallisuuden säilyttäminen; palvelun ja laadun varmistaminen sekä veroeurojen ohjautuminen edelleen paikkakunnalle
  • voimavarojen ja erityisosaamisen jakaminen, keskittäminen ja vahvistaminen

Lisäksi:

  • liiketoimintasiirto varmistaa työsuhteitten jatkumisen vanhoina työntekijöinä
  • yhdistyminen ei aiheuta asukkaiden asumisolosuhteisiin muutoksia
Scroll to Top