Projektit

Kotona täälläkin – toiminta

Kotona täälläkin -toiminta on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa etsivän ja löytävän vanhustyön toimintaa, joka on kohdennettu ikääntyviin 55+ maahanmuuttajiin Kotkan alueella. Kotona täälläkin -toiminta käynnistyi tammikuussa 2023, ja on jatkoa Kotona täälläkin -hankkeelle (2020-2022).

Tutustu nettisivullemme

Resiina-hanke

Hanke on päättynyt

Sosiaali ja terveysministeriö tukee veikkauksen tuotoilla

Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on mukana Sotek-säätiön hallinnoimassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamassa Resiina-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on torjua työikäisten yksinäisyyttä ja lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Resiina-hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan vuosina 2017–2019.

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 16–65-vuotiaat henkilöt, jotka kokevat olevansa yksinäisiä. Asiakkaan statuksella ei ole väliä – hän voi olla esimerkiksi työtön, kuntoutuksessa tai määräaikaisella eläkkeellä.

Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Palvelukotiyhdistys Koskenrinteen asiakkaille Resiinan asiakkaat toteuttavat vapaaehtoistoimintaa sekä yhdessä ideoidun luovan produktion.  Muita vapaaehtoistoiminnan kohderyhmiä ovat vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat sekä kehitysvammaiset.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Olli Laakso puh. 044 777 0371
Projektityöntekijä Keijo Kumanto puh. 044 777 0374.

Resiina-projektin osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka


GAHWA-hanke

(Games and Apps for Health and Wellbeing)

Hanke on päättynyt

Tabletti (taulutietokone) ja digitaaliset pelit virikevälineenä hoivakodeissa

Taustaa:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (nykyisin XAMK) opiskelijat suunnittelivat hoivakodeissa asuville vanhuksille soveltuvia pelejä. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n asukkaat testasivat pelien toimivuutta.

Kokeilun tavoitteena oli selvittää pelien ja kosketusnäyttöjen käyttöä virikevälineenä vanhustyössä.

Lisätietoja: Sirpa Kotola, 044 723 3110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi


Ikäihmiset ja maahanmuuttajat Yhdessä –hanke.

Hanke on päättynyt

Yhdessä-toiminta toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen ja Vallin (Vanhus- ja lähimmaispalvelun liitto ry) kanssa. Hanke on valtakunnallinen ja sen rahoittaa STEA. Toiminnalla tuodaan paikallisesti vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijoita yhteen.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Koskenrinteen toiminnanjohtaja.

Vanhustyön Trainee –hanke.

Hanke on päätynyt Kotkassa

Vanhustyön Trainee on STEA:n rahoittamaa valtakunnallista toimintaa, mikä on suunnattu työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille.

Vanhustyön Trainee -toiminnan tavoitteena on:

  • parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja sosiaalista hyvinvointia
  • tukea työnantajia nuorten työllistämisessä
  • edistää positiivista kuvaa vanhustyöstä ja vanhuudesta nuorten keskuudessa.

Alueellinen levittäytyminen tapahtuu ensivaiheessa Kotkassa, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Kotkalaisena toimijana on Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry.


Osallistumisen Hurmaa

Hanke on päätynyt vuoden 2014 lopussa.

osallistumisen_hurmaa
Scroll to Top