Projektit

Projektit


Resiina-hankePalvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on mukana Sotek-säätiön hallinnoimassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamassa Resiina-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on torjua työikäisten ihmisten yksinäisyyttä ja lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Resiina-hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan vuosina 2017–2019.

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 16–65-vuotiaat henkilöt, jotka kokevat olevansa yksinäisiä. Asiakkaan statuksella ei ole väliä, hän voi olla esimerkiksi työtön, kuntoutuksessa tai määräaikaisella eläkkeellä.

Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Palvelukotiyhdistys Koskenrinteen asiakkaille Resiinan asiakkaat toteuttavat vapaaehtoistoimintaa sekä yhdessä ideoidun luovan produktion.  Muita vapaaehtoistoiminnan kohderyhmiä ovat vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat sekä kehitysvammaiset.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Olli Laakso puh. 044 777 0371
Projektityöntekijä Keijo Kumanto puh. 044 777 0374.

Resiina-projektin osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka


GAHWA-hanke (Games and Apps for Health and Wellbeing)

Tabletti (taulutietokone) ja digitaaliset pelit virikevälineenä hoivakodeissa

Taustaa:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tehneet yhdeksän pientä peliä (kuhapeli, tangram, luontovisa, tietovisa, labyrintti, fortuna, muistipeli, piilotetut esineet, sudoku), joita on tarkoituksena käyttää hoivakodeissa asuvien vanhusten viriketoiminnassa. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on mukana hankkeessa.

Kokeilun tavoitteena on selvittää tabletin käyttöä virikevälineenä seuraavista näkökulmista:

  • pelien kehittämisen näkökulmasta: käytettävyys: kuvat, värit, logiikka, eteneminen
  • henkilökunnan näkökulmasta: pelien käyttämisen hyödyt, sopivat tilanteet, vaatimukset pelien käyttämiselle, esteet, miten kehittäisivät pelejä eteenpäin
  • loppukäyttäjän/kohderyhmän näkökulmasta: mitä tunteita pelit synnyttävät pelaajissa, mikä on kivaa pelaamisessa / motivoiko pelaaminen, kokevatko saavansa hyötyä tms. entäpä pelaamisen vastustajat, miksi eivät pelaa, pelottavatko pelit, millaisia ennakkoluuloja pelejä kohtaan

Koskenrinteellä on käytössä tabletteja pelillisten kokemusten kasaamiseksi eri yksiköissä. Kokemuksia kerätään säännöllisin väliajoin (lomakehaastattelut ja lomakkeet) ja saatuja raportteja hyödynnetään toiminnan kehittämiseksi.

Opiskelijoiden suunnittelemien pelien lisäksi tablettiin ladataan muita ilmaiseksi ladattavia, vanhusten viriketoimintaan tarkoitettuja pelejä/sovelluksia, joita löytyy vaikkapa Miina Sillanpää –säätiön www-sivuilta.

Lisätietoja: Sirpa Kotola, 044 723 3110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi


osallistumisen_hurmaa
Osallistumisen hurmaa – projekti on päättynyt vuoden 2014 lopussa. Projektin tuottamaa materiaalia on nähtävissä internetsivustolla Osallistumisen hurmaa ainakin vuoden 2019 loppuun asti.

Projektin yhteyshenkilönä toimii toiminnanjohtaja Sirpa Kotola
p. 044-7233 110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi