Projektit

Projektit


Kotona täälläkin – hanke

Kotona täälläkin -hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama etsivän- ja löytävän vanhustyön hanke, joka on kohdennettu ikääntyviin 55+ maahanmuuttajiin Kotkan alueella. Hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan vuosina 2020-2022.

Hankkeessa työskentelee kolme työntekijää. Teemme tiivistä yhteistyötä Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen, Kotkan kaupungin, Kotka-Kymin seurakunnan ja Monitoimikulttuurikeskus Mylly ry:n kanssa.

Toiminnan päätavoitteena on yksinäisyyttä kokevien ja syrjäytymisvaarassa olevien 55+ maahanmuuttajien löytäminen ja kohtaaminen, sekä keinojen miettiminen, millä yksinäisyyden kokemista lievitetään ja estetään syrjäytyminen ja siitä aiheutuvat ongelmat.
Käytännön työ käynnistyy jalkautumalla sinne missä ikääntyvät maahanmuuttajat asuvat, liikkuvat ja toimivat. Toiminnan päämuodot ovat ryhmätoiminta, kotikäynnit ja puhelintyö, sekä verkostotyö yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeen toimintaa voi seurata Kotona täälläkin-hankkeen Facebook-sivujen ja Twitter-sivujen kautta, sekä Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n www-sivujen välityksellä.

www.facebook.com/KotonaKOSKENRINNE/

Kotona täälläkin -hankeen yhteystiedot:

  • Marjo Eerola hankevastaava 044 723 3051
  • Hiwa Haghi hanketyöntekijä 044 723 3052
  • Galina Mikhaylova hanketyöntekijä 044 723 3148

Resiina-hankePalvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on mukana Sotek-säätiön hallinnoimassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamassa Resiina-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on torjua työikäisten ihmisten yksinäisyyttä ja lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Resiina-hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan vuosina 2017–2019.

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat 16–65-vuotiaat henkilöt, jotka kokevat olevansa yksinäisiä. Asiakkaan statuksella ei ole väliä, hän voi olla esimerkiksi työtön, kuntoutuksessa tai määräaikaisella eläkkeellä.

Hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Palvelukotiyhdistys Koskenrinteen asiakkaille Resiinan asiakkaat toteuttavat vapaaehtoistoimintaa sekä yhdessä ideoidun luovan produktion.  Muita vapaaehtoistoiminnan kohderyhmiä ovat vastaanottokeskuksissa turvapaikkapäätöstä odottavat turvapaikanhakijat sekä kehitysvammaiset.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Olli Laakso puh. 044 777 0371
Projektityöntekijä Keijo Kumanto puh. 044 777 0374.

Resiina-projektin osoite: Vesivallinaukio 5 C, 48600 Kotka


GAHWA-hanke (Games and Apps for Health and Wellbeing)

Tabletti (taulutietokone) ja digitaaliset pelit virikevälineenä hoivakodeissa

Taustaa:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (nykyisin XAMK) opiskelijat suunnittelivat hoivakodeissa asuville vanhuksille soveltuvia pelejä. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n asukkaat testasivat pelien toimivuutta.

Kokeilun tavoitteena oli selvittää pelien ja kosketusnäyttöjen käyttöä virikevälineenä vanhustyössä.

Lisätietoja: Sirpa Kotola, 044 723 3110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi


Ikäihmiset ja maahanmuuttajat
Yhdessä –hanke.

Yhdessä-toiminta toteutetaan yhteistyössä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen ja Vallin (Vanhus- ja lähimmaispalvelun liitto ry) kanssa. Hanke on valtakunnallinen ja sen rahoittaa STEA. Toiminnalla tuodaan paikallisesti vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijoita yhteen. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Koskenrinteen toiminnanjohtaja.


Vanhustyön Trainee –hanke.

Vanhustyön Trainee on STEA:n rahoittamaa valtakunnallista toimintaa, joka on suunnattua työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville alle 30 -vuotiaille nuorille aikuisille. Vanhustyön Trainee –toiminnan tavoitteena on:

  • parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja sosiaalista hyvinvointia
  • tukea työnantajia nuorten työllistämisessä
  • edistää positiivista kuvaa vanhustyöstä ja vanhuudesta nuorten keskuudessa
  • alueellinen levittäytyminen tapahtuu ensi vaiheessa Kotkassa, Turussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Kotkalaisena toimijana on Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry.

osallistumisen_hurmaa
Osallistumisen hurmaa – projekti on päättynyt vuoden 2014 lopussa.

Projektin yhteyshenkilönä toimii toiminnanjohtaja Sirpa Kotola
p. 044-7233 110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi