Toimintakertomus 2009Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry

Karhula-Koti
Sudenkatu 6
48600 KARHULA
puh. (05) 2297 311

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 a
48230 KOTKA
puh. (05) 2297 122

Kotka-Koti
Itäkatu 8
48100 Kotka
puh. (05) 2297 211

Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2
48600 Kotka
puh (05) 260 6430

Sapokan Helmi Kiinteistö Oy
Gutzeitintie 17 ja 19
48100 Kotka
puh (05)2297 122


YLEISTÄ
Kulunut vuosi 2009 oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 64. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ikäihmisille turvallisia, yksilöllisiä ja laadukkaita asumis- sekä hyvinvointipalveluja. Toimintatapana on toimia kaikessa avoimesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaen yhdistyksemme strategiaa ja noudattaen yhteisesti hyväksyttyjä arvojamme: arvostus, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, moniarvoisuus ja oikeudenmukaisuus.

Strategian mukaisesti painopistealueita vuoden 2009 aikana on ollut huonokuntoisten vanhusten omassa kodissa asumisen tukeminen sekä palvelujen kehittäminen ja ryhmäkotien erikoistuminen dementiahoidon tuottamiseen ja kehittämiseen . Koskenrinteen Kotien vuokra- ja palveluasunnoissa sekä kotiemme ulkopuolella asuville ikä-ihmisille annettavaa kotipalvelua kehitettiin toimintakauden aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat alkuvuodesta 2008 uuden Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen, jossa tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, hyvän johtamisen ja henkilöstön osaamisen lisääminen sekä laadukkaat asuin- ja hoitoympäristöt. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa on laatusuosituksen tavoitteet huomioitu.

Vuodelle 2009 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Yhteistyö Kotkan kaupungin, Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kanssa on jatkunut tiiviinä.

Sivun alkuun
TALOUS
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kirjasi kertomusvuodelta voittoa 88 339,42 euroa. Yhdistyksen konsernitulos on + 88 245,87. Verollisen elinkeinotoiminnan tulos oli + 122 477,37. Keittiöihin uusittiin laitteita ja kalustoa 23 473,23 eurolla.

Kertomusvuonna kaupunki osti hoivapalveluja 1 951 922,00 eurolla sekä päiväkeskuspalveluja 150 491,75 eurolla. Kaupungin maksuosuus kotipalvelun palveluseteleistä oli 659 607,99 euroa ja lyhytaikaishoidon palveluseteleissä 413 418,00 euroa. Projektitoimintaan käytettiin Raha-automaattiavustuksia 68 248,00 euroa. Yhdistys työllisti kertomusvuoden aikana 29 työnhakijaa, joiden palkkakustannuksiin saatiin työllistämistukea 198 485,65 euroa. Matalapalkkatukea saatiin euroa 7 092,67.

Talouden tunnuslukuja:
v.2009 v.2008 v.2007
Liikevaihto (teur) 5 602 5 173 4 657
Elinkeinotoiminnan liikevaihto (teur) 4 993 4 510 4 015
Voitto/tappio (teur) +88 -120 46
Omavaraisuusaste (%) 16,7 15,3 16,2
Maksuvalmius 0,69 0,62 0,73

Yhdistyksen tärkein lähivuosien haaste talouden kannalta on palvelutuotannon pitäminen kilpailukykyisenä sekä varautuminen kiinteistöjen peruskorjaushankkeeseen.


Sivun alkuun

KIINTEISTÖPALVELUT
Yhdistyksellä on kiinteistöt Kotkassa kolmessa kaupunginosassa:
Koskenrinteen Koti Metsolan kaupunginosassa
Kotka-Koti Kotkansaarella
Karhula-Koti Karhulan kaupunginosassa
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n senioritalot Kotkansaarella

Kiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 22.276 m2
Koskenrinteen Koti 11.831 m2
Kotka-Koti 4.179 m2
Karhula-Koti 3.760 m2
Sapokan Helmi Kiinteistö Oy 2.506 m2

Kodeissamme on asuntoja 306 ja 15 lyhytaikaispaikkaa.

Koskenrinteen Koti
Asuintalo A 35 ryhmäkotiasuntoa
Asuintalo B 24 huoneistoa
Asuintalo C 36 huoneistoa
Asuintalo D 37 huoneistoa
Rivitalot 1 ja 2 10 huoneistoa
Nuutti-Koti 10 ryhmäkotiasuntoa

Kotka-Koti
Palveluasuntoja 53 huoneistoa
Norska-Koti 15 lyhytaikaispaikkaa

Karhula-Koti
Palveluasuntoja 31 huoneistoa
Rauhala 14 ryhmäkotiasuntoa
Turvala 14 ryhmäkotiasuntoa

Sapokan Helmi Kiinteistö Oy
Senioritalot
Gutzeitintie 17, 21 asuntoa
Gutzeitintie 19, 21 asuntoa

Toimintavuoden aikana tehtiin ilmastointikanavien ja koneiden nuohouksia.

Vuoden 2009 aikana suoritettiin kiinteistöissä kunnossapitokorjauksia, mm. 50 asunnon siistimiskorjaukset.

Toimintasuunnitelman mukaisesti veden-, sähkön- ja energiankulutusta on mitattu säännöllisesti kuukausittain.

Kotkan kaupunki on vuokrannut tiloja Koskenrinteeltä 175,0 m² aluetupatoimintaan. Koskenrinteen Kodista on Jukka Hultman vuokrannut 28,5m² suuruisen tilan kioskitoimintaa varten. Kampaamopalvelujen tuottamista varten on Sirpa Ollikainen vuokrannut työtilat Kotka-Kodista ja Karhula- Kodista yhteensä 31,75 m² Koskenrinteen Kodista Tuula Sipola on vuokrannut 11.5 m² suuruisen työtilan kampaamopalveluja varten.

Sivun alkuun

HOIVA- JA KOTIPALVELUT
Hoivapalveluyksiköissä palvelut on annettu asukkaille tehostettuna kotihoitona. Tehostettuna kotihoitona asukkaat ovat saaneet yksilöllisistä tarpeista lähteviä erilaisia hoivan ja huolenpidon palveluita. Kotkan kaupunki on ostanut vuosisopimuksella ryhmäkotipaikat, joita kodeissamme on 73. Hoivapalveluyksikössä asuville asukkaille on tehty henkilökohtainen palvelupaketti, joista maksupäätökset on tehnyt kaupungin kotipalveluohjaaja.

Hoivapalvelussa on painotettu kuntouttavaa hoitotyötä sekä dementiahoitoa. Koko henkilökunta on saanut kattavan koulutuksen kuntouttavan hoitotyön toteuttamiseen. Toimintavuoden aikana on jatkettu henkilökunnan koulutusta dementiahoitotyöhön. Dementiahoitotyönpassin on saanut 54 hoitoalan koulutuksen saanutta työntekijää.

Kotipalvelua on kaikki se toiminta, millä edistetään asiakkaan selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista omassa kodissa. Palvelun tavoitteena on asiakkaiden hyvinvointi kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä tavoite on saavutettu antamalla ammattitaitoista, luotettavaa ja turvallista kodinhoitoapua, hoivaa ja hoitoa kaikille yhdistyksen vuokra- ja palveluasunnoissa asuville asukkaille, sekä niiden lähiympäristössä asuville ikäihmisille. Asiakkaat ovat oikeutettuja kaupungin myöntämään palveluseteliin täytettyään siihen vaaditut kriteerit.

Asukkaamme vuonna 2009

  Karhula-Koti Kotka-Koti Koskenrinne Karhunkulma Yhteensä
Asukasmäärä
(31.12.)
63 55 166   284
(2008: 283)
Sukupuolijakauma 12 miestä 7 miestä 43 miestä   62
  51 naista 48 naista 123 naista   222 naista
Ikäjakauma          
alle 65 v 0 1 4   5
65-74 v 2 3 20   14
75-84 v 29 19 73   121
yli 85 v 32 32 69   133
Keski-ikä 84,92
(2008: 84,01)
85,43
(2008: 85,33)
83,15
(2008: 82,19)
  84,53
(2008: 83,84)
Asukkaita
vuoden 2009 aikana
88
(2008:77)
70
(2008: 62)
183
(2008: 195)
  341
(2008: 334)
Kotipalveluasiakkaita
vuoden 2009 aikana
38
(2008: 40)
73
(2008: 73)
139
(2008: 139)
23
(2008: 23)
275
(2008: 278)
Sapokan Helmen asukkaat v. 2009 
Asukasmäärä (31.12.)		56 (v.2008 56)
Sukupuolijakauma			16 miestä, 40 naista


Ikäjakauma
   alle 65v: 6	 
   65-74v: 14        
   75-84v: 27     
   yli 85v: 9 

Asukkaita vuoden 2009 aikana	60 (v. 2008: 57)
Sivun alkuun
PÄIVÄKESKUSTOIMINTA
Päiväkeskuspalveluja tuotetaan Karhunkulman Kohtaamispaikassa ja Kotka-Kodissa. Asiakkaat tulevat Karhunkulman Kohtaamispaikkaan Karhulan alueelta ja Kotka-Kodin päiväkeskukseen Kotkansaaren ja Länsi-Kotkan alueelta. Päiväkeskukset ovat avoinna arkisin kello 8.00 - 15.00. Päivätoimintaan on kuulunut aamupalan, lounaan ja päiväkahvin lisäksi mm. tasapainokoulu, istumavoimistelu, erilaiset viriketuokiot esim. pelit, laulu- ja lukutuokiot sekä viikoittaiset leivontapäivät. Jalkahoito- ja kampaamopalvelut järjestettiin tarvittaessa.

Karhunkulman Kohtaamispaikan asiakkaat ovat vuoden 2009 aikana tehneet kaksi teatterimatkaa Kotkan teatteriin. Kesäretkellä katseltiin Kotkan nähtävyyksiä ja käytiin kahvilla Pyhtään Mäntyniemessä.

Kaikkien asiakkaiden terveyttä ja toimintakykyä on seurattu kuukausittain esim. verenpaine-, paino- ja tarvittaessa verensokerimittauksin. Päivätoimintojen kuljetuspalvelut on vuoden 2009 aikana tuottanut Heino Tours.

Asiakkaat vuoden 2009 aikana
Karhunkulma Kotka-Koti
Asiakkaita / päivä 19,46 15,1
Asiakkaita 2008 aikana 112 80
Käyntikerrat 4 784 3 807

Sivun alkuun
LOMAOSASTO ( LYHYTAIKAISPAIKAT )
Lomaosaston toiminnalla on tuettu omaishoitajien jaksamista ja mahdollistettu omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. Lomaosaston kautta terveyskeskussairaala ja Kymenlaakson keskussairaala ovat vuoden 2009 aikana kotiuttaneet 34 asiakasta. Toimenpiteellä on vähennetty sairaalapaikkojen käyttöä vuoden 2009 aikana 751 hoitovuorokautta. Lomaosaston hoitojaksot ovat olleet 1-2 viikkoa, jonka aikana on kartoitettu asiakkaiden kotona selviytyminen Yksikön työmuotona on kuntouttava työote. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan selviytymään omatoimisesti mahdollisimman monista päivittäisistä askareista. Toimintavuoden aikana hoitovuorokausia kertyi 5 611 (15,4/as/pv).
Sivun alkuun

PROJEKTIT
Maahanmuuttajavanhukset - projekti (2007 - 2009)
Maahanmuuttajavanhukset - projektin toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se on toiminut osana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton valtakunnallista Kotoutuminen vanhustyöhön projektia (KOTO). Projektin päätavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla helpotetaan iäkkäiden maahanmuuttajien kotoutumista uuteen kotimaahan, syrjäytymisen estäminen ja elämänlaadun parantaminen. Suurin osa projektin piiriin kuuluvista asiakkaista on inkerinsuomalaisia paluumuuttajia Pietarin alueelta.

Ruonalan kirkon kerhotiloissa toimivassa Tiistai-kerhossa on toimintavuoden aikana kokoontunut n. 35 inkerinsuomalaista ikäihmistä viikoittain musiikin, askartelun, ajankohtaisista asioista keskustelun ja kahvittelun merkeissä. Kotka-Kodilla kerran kuukaudessa kokoontuvassa Wanhanajan Ompeluseurassa tapaa toisiaan lähialueen ikääntyvät maahanmuuttajat sekä Kotka-Kodin asukkaat. Retkiä ja tapahtumia on ollut runsaasti. Kesällä 2009 järjestimme Inkeri-konsertin Kotkan seurakuntakeskuksessa yhdessä seurakuntayhtymän kanssa. Konsertin tuotto käytettiin Pietarin alueen inkerinsuomalaisten vanhusten kevätleirin kustannuksiin. Joulukuussa tehtiin adventtiretki Viipuriin, mukana oli 40 maahanmuuttajavanhusta Kotkasta.

Neuvontaa ja ohjausta arkielämän asioissa on annettu koko toimintavuoden aikana. Projektissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa.

Palveluohjaus-ohjelmiston kehittäminen, Pandora II (2009)
Pandora II on TEKESIN rahoittama viiden palveluasumis-, hoiva- ja terveyspalveluita tuottavan organisaation yhteishanke, jossa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto toimii projektin asiantuntijana. Projekti on jatkoa vuonna 2006 aloitetulle Palveluohjaus-ohjelmiston kehittämisprojektille. Projektin päätavoitteet ovat:
  1 Iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tietojärjestelmän tuella. 2 Uusien ja jo aikaisemmin kehitettyjen innovatiivisten toimintamallien ja tapojen vieminen käytännön työhön sekä asiakaslähtöisen palvelurakenteen kehittämisen tukeminen.
 • Itsenäisen selviytymisen tukeminen, palveluita koteihin ja ennaltaehkäisevään toimintaa tukevan ikääntymisen resurssikeskusmallin käyttöönoton tukeminen
 • Arviointi, hyvät käytännöt ja laatutyö toimintatapoina
 • Uuden teknologian hyödyntämisen lisääminen vanhustyössä
 • 3 Toiminnan edistäminen organisaation hallinnon sekä operatiivisen johtamisen ja henkilöjohtamisen tietojärjestelmätukea kehittämällä.
 • Osaamisen ja verkottumisen hyödyntäminen
 • Tiedonkulun ja avoimuuden lisääminen
 • Työhyvinvoinnin lisääminen
 • Ohjelman sisällölliset tavoitteet on asetettu vastaamaan Terveys-2015-ohjelmaa sekä ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen määriteltyjä arvoja, eettisiä periaatteita sekä tavoitteita.
Sivun alkuun

Apuraha
Toimintavuoden 2009 aikana myönsi Vanhustyön Keskusliitto Taimi Turtiaisen rahastosta apurahaa 5 000,00 euroa taidepainotteisten virkistystapahtumien järjestämiseen.
Lahjoitukset
Ikinuoret lahjoittivat 224,00 euroa Närhinnurkan television hankintaan.
Sivun alkuun

MUU VARSINAINEN TOIMINTA

Kevät- ja syyskokoukset

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n kevätkokous pidettiin huhtikuun 16. päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 14. Syyskokous pidettiin marraskuun 26 päivänä Koskenrinteen Kodin ruokasalissa. Yhdistyksen henkilöjäseniä oli kokouksessa läsnä 15.

Hallitus

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:tä johtaa ja siitä vastaa hallitus, joka toimintavuotena 2008 kokoontui 11 kertaa. Hallitus koostui kertomusvuoden aikana seuraavista henkiöistä:
Mäkelä Erkki puheenjohtaja
Hynninen Raimo varapuheenjohtaja
Grönvall Marja-Liisa 26.11.2009 asti
Korjus Raimo
Jääskeläinen Jari
Tani Kirsi
Vainikka Marja-Liisa

Hallituksen kokouksiin osallistuivat sihteerinä johtaja Eeva-Liisa Säisä ja rahastonhoitajana talouspäällikkö Sirkku Paukkunen 15.08.2009 asti sekä taloussihteeri Kirsi Marttila 16.08.2009 alkaen.

Toimikunnat

Hallituksen asettamissa toimikunnissa ovat toimineet toimintavuoden 2009 aikana:

Hallituksen työvaliokunta:
Mäkelä Erkki
Hynninen Raimo
Paukkunen Sirkku
Säisä Eeva-Liisa

Kiinteistötoimikunta:
Mäkelä Erkki
Hynninen Raimo
Säisä Eeva-Liisa
Säisä Sakari

Johtoryhmä:
Marttila Kirsi, taloussihteeri 16.08.2009 alkaen
Merisalo Irene, vastaava hoitaja
Paukunen Sirkku, talouspäällikkö 15.08.2009 asti
Seppinen Päivi, vastaava hoitaja
Säisä Eeva-Liisa, johtaja
Säisä Sakari, huoltomestari
Tiainen Hannele, vastaava hoitaja

Sivun alkuun

Tilintarkastus

Vuoden 2009 varsinaisina tilintarkastajina toimivat Kymen Tilintarkastus Oy päävastuullisena tarkastajana Kauko Hotti, HTM ja Tanja Aaltonen HTM Varatilintarkastajana toimi Tilintarkastusrengas.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2009 alussa 158 jäsentä ja vuoden lopussa 159 jäsentä.

Jäsenyydet

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n, Vanhustyön Keskusliiton, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry:n, Tradekan ja Sosiaalialan Työnantajaliitto ry/Palvelutyönantajat ry:n jäsen. Eeva-Liisa Säisä on valittu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n liittotoimikunnan jäseneksi liittokokouksessa 24.11.2007 kolmevuotiskaudeksi.
Sivun alkuun

Huomionosoitukset

Hallituksen ja henkilökunnan yhteisessä puurojuhlassa, joka pidettiin 10. päivänä joulukuuta, saivat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton hopeisen ansiomerkin: Kirsi Lonka, Jari Jääskeläinen, Erkki Mäkelä ja Marja-Liisa Vainikka

Seuraavia henkilöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Piipari Nuutti, kunniapuheenjohtaja 95-vuotta
Jääskeläinen Jari 60-vuotta
Tiusanen Pentti 60-vuotta

Työntekijöitä on muistettu heidän merkkipäivänään:
Vanhala Merja 50-vuotta
Eerola Marjo 50-vuotta
Hampus Arja eläkkeelle jääminen

Muut muistamiset:
Paimenportin Vanhainkodin 50-vuotisjuhla
Vistala Varpu eläkkeelle jääminen
Metsolan aikamiespojat 40-vuotta

Vieraat

Kodeissamme ovat ovet olleet perinteisesti avoinna vieraille. Vierailijoita on käynyt runsaasti kuluneen vuoden aikana ilahduttamassa kotiemme asukkaita.

Kerho- ja virkistystoiminta

Asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukena ovat kotiemme peruspalveluiden lisäksi lukuisat vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot ja virikkeitä antavat toiminnot.

Koskenrinteen Koti
* Laulukerho
    joka toinen viikko, asukastoimikunnan toimintana
* Seurakunnan kerho
    joka toinen viikko, srk:lta ohjaaja
* Jumppakerho
     joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Närhinnurkan ikinuoret
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Tiistain kävelyretki
     viikoittain, asukastoimikunnan toimintaa * Asukastoimikunnan kahvitilaisuus
    viikoittain, asukastoimikunnan toimintana
* Pelikerho
    viikoittain asukastoimikunnan toimintana * Tuolijumppa
    viikoittain asukastoimikunnan toimintana

Kotka-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Ikäihmisten iltapäiväkerho
    viitoittain, vapaaehtoistoimintanaa
* Jumppakerho
    joka toinen viikko, vapaaehtoistoimintana
* Tekniikkatutuksi kerho
    viikoittain, projektityöntekijän ohjaamana

Karhula-Koti
* Seurakunnan kerho
    kuukausittain, srk:lta ohjaaja
* Sirpan kerho
    viikoittain, vapaaehtoistoimintana
* Kirjanluku tuokio
     viikoittain, vapaaehtoistoimintana * Avopuolen aamuvirike tuokio
     kolme kertaa viikossa

Aira Samulin ja Pirkko Lahti vierailivat kaikissa toimipisteissä 22.6.-27.6 tuoden iloa ja virkistystä asukkaillemme sekä päiväkeskus ja lomaosaston asiakkaille.

Kuntosali
Koskenrinteellä on pienimuotoinen kuntosali, joka on vapaasti asukkaiden ja henkilökunnan käytössä. Kuntosalin käyttäjämäärä lisääntyi huomattavasti kertomusvuoden aikana.

Närhinnurkka
Koskenrinteellä on toiminut kertomusvuoden aikana vapaaehtoisvoimin aluetupa Närhinnurkka. Toiminta on ollut vilkasta äiti-lapsiryhmässä sekä posliinimaalausryhmässä.
Sivun alkuun

HENKILÖSTÖ
Vuoden 2009 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 88 henkilöä (-08 80 ). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 25 henkilöä. Palkkatuilla työllistettyjä oli vuoden aikana 29 henkilöä (-08 24), joista kertyi 10,0 henkilötyövuotta (-08 9,37 ).

Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen toiminimikkeittäin:
20092008
Johtaja 1 1
Talouspäällikkö 1 1
Taloussihteeri 1 1
Vastaava hoitaja32
Huoltomestari 11
Laitosmiehet 2 2
Siivoja 2 2
Sairaanhoitajat5 3
Perus/lähihoitajat 53 46
Kodinhoitaja 2 1
Päiväkeskustyöntekijä 3 2
Kotiavustajat 4 11
Projektityöntekijät24
Varahenkilöstö82
Yhteensä 8780

Koulutus
Henkilökunnan koulutuksessa on kuluneena toimintavuotena ollut pääpaino laadun varmistamisessa, työyhteisön kehittämisessä, ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Dementiatyön passin kahden päivän koulutuksessa oli 36 lähihoitajaa. Paloturvallisuudesta on järjestetty koulutusta säännöllisesti vuosittain.

Eri koulutustilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan 73 eri henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana 214. Koulutuspäiviä kertyi 2,93 päivää koulutukseen osallistunutta työntekijää kohden.

Kotka-Kymin seurakuntayhtymä järjesti avustus-/opintomatkan Pietarin alueelle. Matkalla tutustuttiin Inkerin suomalaisten vanhusten arkeen. Matkalle osallistui yhdistyksestä 3 henkilöä.
Sivun alkuun

Yhteistoiminta

Toimintakaudella 2009 luottamusmiehenä on toiminut Anne Virsunen. Työsuojeluvaltuutettuna toimintakaudella 2009 on toiminut Paula Pylväläinen.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut toimintavuoden aikana 6 kertaa.

Työsuojelutoimikunta:
Vainikka Marja-Liisa puheenjohtaja (varalla Hynninen Raimo) Marttila Kirsi, sihteeri
Pylväläinen Paula, työsuojeluvaltuutettu
Virsunen Anne, luottamusmies
Säisä Eeva-Liisa, työsuojelupäällikkö
Merisalo Irene
Liljander Elsi
Knaapi Sari
Säisä SakariSivun alkuun

YT-neuvottelukunta

YT-neuvottelukunta on kokoontunut 2 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita. YT-neuvottelukunta: YT-neuvottelukunta:
YT-neuvottelukunta on kokoontunut 2 kerran toimintavuoden aikana. Käsitellyt asiat ovat olleet työlainsäädännössä määrättyjä asioita.

YT-neuvottelukunta:
Mäkelä Erkki, puheenjohtaja (varalla Kirsi Tani)
Virsunen Anne, luottamusmies
Pylväläinen Paula, työsuojeluvaltuutettu
Säisä Eeva-Liisa, työsuojelupäällikkö
Hemmilä Minna
Liljander Else
Vanhala Pirjo

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta yhdistyksellä on sopimus Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Sopimus sisältää myös terveyskeskustasoisen sairaanhoidon. Vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille on otettu Työntekijän Hoitoturva- vakuutus 1.5.2009 alkaen kolmen vuoden kokeiluna. Vakuutus kattaa erikoislääkärin hoidon, tutkimukset sekä mahdollisen toimenpiteet.

Mitro Repo (Isä Mitro) on pitänyt keväällä 2009 kaksi samansisältöistä luentoa työssäjaksamisesta. Joulukuussa haki henkilöstö joulutunnelmaa Porvoon joulumarkkinoilta.
Sivun alkuun