Yleishyödyllinen ja yhteisöllinen toiminta

Yleishyödyllistä ja yhteisöllistä toimintaa Koskenrinteen kodeissa

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on toiminut hyvän vanhuuden ja ikääntymisen, sekä mielekkään elämän puolestapuhujana jo vuodesta 1945.

Olemme osallistuneet aktiivisesti uusien toimintamallien kehittämiseen ja kokeilemiseen yksin ja yhdessä paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Kehittämistyön muotoja ovat olleet monet projektit ja hankkeet, joita on rahoittanut aikaisempina vuosina Ray ja nykyisin STEA.

Projekteissa ja hankkeissa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyteen, aktiivisuuden lisäämiseen ja kotona pärjäämiseen. Olemme huomioineet myös erityisryhmät, kuten ikääntyvät vieraskieliset.

Projektitoiminnan lisäksi olemme alueemme aktiivinen vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja mukana Kotkan Vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmässä ja Valikko-työryhmässä. Ryhmät järjestävät monenlaisia tapahtumia alueen ikäihmisille, kuten ystävänpäivänä Rakkaus karaoken 60+ ikäisille, ja kesällä Tampsan lavatanssit. Lisäksi vapaaehtoistoimijoille järjestetään kesällä puistopicnic, ja joulun alla yhteiset pikkujoulujuhlat. Yhdistyksemme toiminnassa on mukana n. 40 vapaaehtoistoimijaa, jotka tuovat monenlaista piristystä asukkaidemme arkeen ja juhlaan.

Aktiivinen yhteistyö Kotkan oman jalkapallojoukkueen KTP:n kanssa ilahduttaa niin asukkaitamme kuin henkilökuntaammekin, pelaajia unohtamatta. Jaettu ilo on yhteinen ilo!

 

Vuosina 2018-2020 toteutimme yhdessä Kotkan kaupungin kanssa kerhotoimintaa ikääntyville vieraskielisille. Kerhotoiminnan pohjalta käynnistyi keväällä 2020 STEA-rahoitteinen Kotona täälläkin -hanke (2020-2022), jonka tavoitteena on yksinäisyyden torjunta ja syrjäytymisen ehkäisy. Hanke on osoittautunut tarpeelliseksi heti sen alku metreiltä lähtien.

Koronapandemian alkaessa 2020 keväällä, käynnistyi kodeissamme STEA-rahoituksella Tukea tarvitsevalle -hanke, jonka tavoitteena on tukea ja helpottaa asukkaittemme ja päiväkeskusasiakkaidemme selviytymistä korona-ajassa.

2017-2019 olimme mukana SOTEK-säätiön STEA-rahoitteisessa Resiina -hankkeessa, jonka tavoitteena oli tukea 16-65-vuotiaita yksinäisyyttä kokevia henkilöitä.

Lisäksi olemme viime vuosina olleet mukana mm. Ikäihmiset ja maahanmuuttajat Yhdessä-hankkeessa, yhteistyössä Kehitysvammaliiton, Selkokeskuksen ja Valli ry:n kanssa, sekä Valli ry:n STEA-rahoitteisessa Vanhustyön Trainee-hankkeessa, joka on kohdennettu työelämän ja opintojen ulkopuolella oleviin alle 30-vuotiaisiin nuoriin.

 

Yhteisössä toimiminen ja sen monipuolinen kehittäminen on tärkeää toimintaa varsinaisen palvelutoimintamme rinnalla.

Yhdessä ja yhteistyössä, toiset huomioiden, teemme tärkeää ja arvokasta työtä kaikkien kotkalaisten puolesta!