Yhdistys

Vanhustenhuollon palveluja jo vuodesta 1955

Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys perustettiin vuonna 1945 ja vuodesta 1955 on Koskenrinne toiminut kotkalaisen vanhustenhuollon yksityisenä palveluntuottajana. Kotkassa Koskenrinteellä on viisi eri toimipistettä: Koskenrinteen Koti Närhintiellä, Kotka-Koti Itäkadulla, Karhula-Koti Sudenkadulla sekä Maria-Koti Tommonpolulla. Lisäksi yhdistys omistaa Sapokassa senioritalokiinteistön. Vuodesta 2005 alkaen yhdistyksen nimenä on ollut Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry.

Asukkaita Kodeissa on reilut 300 ja erilaisten palvelujen piirissä on n. 600 kotkalaista vanhusta. Koskenrinne tuottaa tehostettua ja tavallista palveluasumista sekä päiväkeskustoimintaa. Näiden lisäksi yhdistys on aktiivisesti mukana valtakunnallisissa ja alueellisissa vanhustyön kehittämishankkeissa sekä vapaaehtoistoiminnassa.

Yleishyödyllistä ja yhteisöllistä toimintaa Koskenrinteen Kodeissa

 

Hallitus koostuu vuonna 2023 seuraavista henkilöistä:

Riku Pirinen, puheenjohtaja

Aila Eerola
Jarno Hagren
Raija Keveri
Tuomo Kotola

Raimo Kurki
Päivi Pirtilä

Varajäsenet:
Katri Arvila
Rauno Nyström

Kokouksiin osallistuvat lisäksi toiminnanjohtaja Sirpa Kotola sihteerinä ja
hoitotyön vastaava Mari Tammelin.