Palveluasuminen

Kotipalvelu

Kaikissa toimipisteissämme kotihoidon tutut hoitajat auttavat ja tukevat asukkaiden selviytymistä päivittäisissä toimissa, ja asukkaiden hyvinvointia tuetaan kaikilla elämän osa-alueilla. Henkilökuntamme on ammattitaitoista, minkä lisäksi saumaton yhteistyö omaisten ja muiden toimijoiden kanssa tukee hyvää hoitoa ja asukkaiden hyvinvointia.

Puoleemme voi kääntyä esimerkiksi, kun tarvitaan apua:

– perushoitoon
– hygienian hoitoon (sauna-, tai suihkuavuksi)
– lääkehuoltoon
– ulkoiluavuksi tai muuten seuraksi yksinäisiin päiviin
– kodinhoitoon avuksi (ruuan valmistus ja lämmittäminen, siivous, vaatehuolto)

Paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevilla asukkailla on mahdollisuus hakea Kymsoten palveluseteleitä hoidon ostamiseen. Palvelusetelien suuruus arvioidaan hoidon tarpeen mukaan Kymsoten toimesta.

Asukkaiden yhteisöllisyyttä ja virikkeellisyyttä tuetaan talon omien virikevastaavien ja vapaaehtoisten avulla. Närhintien alueella toimii lisäksi aktiivinen asukastoimikunta. Myös ulkopuoliset vierailijat tuovat iloa ja piristystä asukkaille sekä henkilökunnalle.